SĄDECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O. O.Aktualności

Certyfikat ISO dla STBS

Miło nam poinformować, że w dniu 3 lipca 2012 r. Sadeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp.z o.o. zakończyło proces wdrażania i certyfikacji systemu zarządzania jakością. Jego efektem jest uzyskany certyfikat wdrożenia i stosowania Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w zarządzania nieruchomościami oraz budownictwa mieszkaniowego i usługowego.

Jest to potwierdzenie stosowania przez STBS najwyższych standardów zawodowych oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie. Spółka jest jedyną działającą na lokalnym rynku zarządzania nieruchomościami firmą, legitymującą się takim certyfikatem.