SĄDECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O. O.Dokumenty


OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2017 DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Pobierz

BILANS ROCZNY I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2017

Pobierz

DEKLARACJA O ŚREDNIM MIESIĘCZNYM DOCHODZIE PRZYPADAJĄCYM NA GOSPODARSTWO DOMOWE W ROKU 2017

Pobierz

BILANS ROCZNY I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016

Pobierz

WZÓR DEKLARACJI O DOCHODACH

Pobierz

OŚWIADCZENIE O ILOŚCI ZAMIESZKUJĄCYCH OSÓB

Pobierz

USTAWA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1995 R. O NIEKTÓRYCH FORMACH POPIERANIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

Pobierz

BILANS ROCZNY I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2015

Pobierz

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2015 DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Pobierz

BILANS ROCZNY I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2014

Pobierz

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Pobierz

BILANS ROCZNY I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2013

Pobierz

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2013 DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Pobierz

BILANS ROCZNY I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2012

Pobierz

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Pobierz

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DRÓG WEWNĘTRZNYCH I MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE OSIEDLA „BŁONIE” PRZY UL.29 LISTOPADA W NOWYM SĄCZU

Pobierz Organizacja ruchu - Pobierz

UMOWA PARTYCYPACYJNA - WZÓR

Pobierz

UMOWA NAJMU - WZÓR

Pobierz

WNIOSEK O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO Z ZASOBÓW STBS - WZÓR

Pobierz

REGULAMIN PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI Z TYT. OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH (...)

Pobierz

BILANS ROCZNY I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2011

Pobierz

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z O. O.

Pobierz

KRS ODDPIS Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Pobierz