SĄDECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O. O.

Przygotowania do budowy obiektów usługowych


STBS sp. z o.o. przygotowuje się do budowy obiektów usługowych na nieruchomości położonej w Nowym Sączu, pomiędzy ul.Kusocińskiego, a Czecha (naprzeciw MORD), na terenie osiedla Nawojowska. W obiektach tych planowane jest uruchomienie punktów handlowych i usługowych, w tym m.in. sklepu spożywczo-przemysłowego oraz przedszkola i żłobka.

W związku z powyższym Spółka poszukuje partnerów przy realizacji tych zadań. W szczególności poszukujemy zainteresowanych w prowadzeniu na uzgodnionych zasadach (preferowana umowy najmu) lokali handlowych, usługowych, przedszkola i żłobka. Planowany termin zakończenia realizacji obiektów to 2017 rok.

Wstępne oferty prosimy składać w terminie do dnia 3 czerwca 2016 r w siedzibie STBS przy ul.29 Listopada 16a. Wszelkie informacje uzyskać można drogą elektroniczną pod adresem: stbs@hoga.pl lub telefonicznie 18 540-11-70.

Zobacz na mapie