SĄDECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O. O.

Oferta w zakresie zarządzania nieruchomościami


Zarząd Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. oferuje świadczenie usług w zakresie zarządzania (administrowania) nieruchomościami.
           
Jesteśmy największą i najbardziej renomowaną firmą na sądeckim rynku, zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami. Spółka nasza powstała w 1997 roku, mając jako główny cel budowę i eksploatację mieszkań na wynajem, budownictwo komercyjne oraz świadczenie wszelkich usług na rynku nieruchomości. Wśród tych ostatnich podstawowym jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

Aktualnie zarządzamy około 135 tysiącami m2 budynków i lokali. Z liczby tej 42 tys. m2 to nasze własne zasoby na terenie Nowego Sącza i Mszany Dolnej, a ok. 60 tys.m2 stanowią zasoby Gminy Nowy Sącz i Skarbu Państwa, których jesteśmy wyłącznym zarządcą na terenie miasta. Ponadto Spółka prowadzi zarząd 30 wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej prawie 33 tys. m2.

Dysponujemy wysoko kwalifikowaną, doświadczoną i zaangażowaną załogą, 3 osoby (w tym obaj członkowie zarządu) posiadają licencje zawodowe zarządcy nieruchomości. Zatrudniamy ponadto 2 inżynierów pełniących rolę inspektorów nadzoru, oraz dział księgowości. Firma nasza współpracuje z najlepszymi lokalnymi kontrahentami w zakresie m.in. eksploatacji, remontów, utrzymania czystości i porządku, a także usług prawniczych. O naszej wiarygodności świadczy ponadto sytuacja majątkowa. Aktywa trwałe Spółki zamknęły się na koniec 2015 roku kwotą prawie 87 milionów zł, zaś zysk netto za 2015 rok wyniósł 850 tys. zł.
Jesteśmy jedyną w regionie firmą, która posiada certyfikat wdrożenia i stosowania Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w zarządzania nieruchomościami oraz budownictwa mieszkaniowego i usługowego.

Wszystkie te atrybuty pozwalają nas traktować jako partnera pewnego, rzetelnego i kompetentnego, świadczącego usługi na najwyższym poziomie za niewygórowane i adekwatne do jakości wynagrodzenie. Nasza oferta obejmuje kompleksową usługę w zakresie technicznym, prawnym i finansowym, a jej szczegółowy zakres przedstawia poniższy wzór umowy o zarządzanie.

Pobierz: Umowa o zarządzanie / administrowanie nieruchomością - wspólnotą mieszkaniową

W przypadku zainteresowania naszymi usługami jesteśmy do dyspozycji, celem bliższej prezentacji i ewentualnego ustalenia warunków współpracy.