SĄDECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O. O.

Zmiana zarządcy nieruchomości stanowiących wyłączną własność Miasta Nowego Sącza.


STBS sp. z o.o. informuje zainteresowane osoby, że z dniem 1 lipca 2016 roku Spółka nasza przestała pełnić funkcję zarządcy nieruchomości stanowiących wyłączną własność Miasta Nowego Sącza. Z dniem tym wszelkie dotychczasowe obowiązki STBS w tym zakresie przejął nowy zarządca, jakim jest Sądecka Infrastruktura Miejska sp. z o.o., z siedzibą przy ul.Grybowskiej 4 (dawna siedziba Straży Pożarnej obok Maśłanego Rynku). Tel kontaktowy 18-44- 00-332, adres strony internetowej www.simns.pl

Na podstawie odrębnej umowy STBS sp. z o.o. pozostaje zarządcą nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz będących we współwłasności lub samoistnym posiadaniu Miasta Nowego Sącza. Poniżej przedstawiamy wykaz tych nieruchomości:

Budynki mieszkalne stanowiące własność Skarbu Państwa:
 • Popradzka 12
 • Sienkiewicza 4
 • Naściszowska 6
 • Dobrzańskiego 12
Budynki niemieszkalne stanowiące własność Skarbu Państwa:
 • Kilińskiego 68
 • Sienkiewicza 86/88
 • Sienkiewicza 55
 • Dunajewskiego 11
 • Nawojowska 17a
 • Pijarska 19
 • Al.Wolności 39a
Lokale we wspólnotach mieszkaniowych stanowiące własność Skarbu Państwa:
 • Paderewskiego 79
 • Młodzieżowa 14-16
 • Żulińskiego 15
 • Barska 1
 • Lwowska 61
 • Lwowska 63a
 • Naściszowska 8
Nieruchomości stanowiące współwłasność Miasta Nowy Sącz:
 • Chałubińskiego 20
 • Długosza 36
 • Długosza 48
 • Lwowska 74
 • Pl.Dąbrowskiego 2
 • Lwowska 74
 • Sabały 16
 • Strzelecka 4
 • Mickiewicza 10
Nieruchomości pozostające w samoistnym posiadaniu Miasta Nowy Sącz:
 • Dwernickiego 1
 • Dwernickiego 3
 • Kunegundy 41
 • Sobieskiego 16
 • Wąsowiczów 5
Przypominamy, że wszystkie pozostałe nieruchomości, którymi do dnia 30 czerwca br zarządzał STBS na podstawie umowy z Prezydentem Miasta, są zarządzane obecnie przez SIM sp. z o.o.