SĄDECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O. O.Przetargi

18.12.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wykonanie usługi sprzątania nieruchomości, utrzymania terenów zielonych i utrzymania zimowego, budynków i terenów stanowiących własność STBS sp. z o.o. w Nowym Sączu.

Pobierz dokumenty

28.11.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wykonanie usługi sprzątania nieruchomości, utrzymania terenów zielonych i utrzymania zimowego, budynków i terenów stanowiących własność STBS sp. z o.o. w Nowym Sączu.

Pobierz dokumenty


Pobierz informację z otwarcia ofert

15.07.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Remont systemu kominowego przy ul. 29 Listopada 18-18i, stanowiącym własność STBS sp. z o.o. w Nowym Sączu

Pobierz dokumenty (aktualizacja !)

22.11.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Docieplenie stropodachu w budynku przy ul. 29 Listopada 16, stanowiącym własność STBS sp. z o.o. w Nowym Sączu

Pobierz dokumenty
30.11.2018 - Wyjaśnienia treści SIWZ
12.12.2018 - Informacja z otwarcia ofert
21.12.2018 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

06.11.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zabudowa gzymsu wraz z wymianą rynien w budynku przy ul.29 Listopada 16a, stanowiącym własność STBS sp. z o.o. w Nowym Sączu

Pobierz dokumenty
21.11.2018 - Informacja z otwarcia ofert

09.10.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wymiana rynien i haków montażowych w budynkach przy ul.29 Listopada 18a i 18b, stanowiących własność STBS sp. z o.o. w Nowym Sączu.

Pobierz dokumenty
30.10.2018 - Informacja z otwarcia ofert
19.11.2018 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

21.06.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Modernizacja pionów kominowych w budynkach przy ul.29 Listopada 16 i 16a, stanowiących własność STBS sp. z o.o. w Nowym Sączu

Pobierz dokumenty
09.07.2018 - Informacja z otwarcia ofert
27.07.2018 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

08.12.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wykonanie usługi sprzątania nieruchomości, utrzymania terenów zielonych i utrzymania zimowego, budynków i terenów stanowiących własność STBS sp. z o.o. w Nowym Sączu."

Pobierz dokumenty
19.12.2017: Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

02.11.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Budowa zespołu budynków, w skład którego wchodzą: Etap I – budynek handlowo-usługowy wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu oraz Etap II - budynek wielofunkcyjny obejmujący przedszkole, żłobek, świetlicę osiedlową i pomieszczenia usługowe , wraz z urządzeniem i uzbrojeniem terenu, zlokalizowanego przy ul. Kusocińskiego w Nowym Sączu.

Pobierz dokumenty - UWAGA! Duży plik
Pobierz dokumenty - Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
17.11.2017: Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.11.2017: Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
20.11.2017: Zmiana (sprostowanie) treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
23.11.2017: Informacja z otwarcia ofert
01.12.2017: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

02.11.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ROZBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CZECHA W NOWYM SĄCZU.
Informacja

16.10.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dotyczy: "Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czecha w Nowym Sączu.".
Pobierz dokumenty - SIWZ + załączniki
Pobierz dokumenty - Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

12.05.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku usługowo – handlowego wraz z zapleczem magazynowym i miejscami parkingowymi, zlokalizowanego na działkach nr 2/4, 2/7 – obr. 97 przy ul. Kusocińskiego w Nowym Sączu.
Informacja

24.04.2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Budowa budynku usługowo – handlowego wraz z zapleczem magazynowym i miejscami parkingowymi, zlokalizowanego na działkach nr 2/4, 2/7 – obr. 97 przy ul. Kusocińskiego w Nowym Sączu."
Ogłoszenie o zamówieniu.

Pobierz dokumenty - SIWZ + załączniki
Pobierz dokumenty - Załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczna

09.09.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przeglądu instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym propan-butan

Pobierz dokumenty - Zapytanie + załączniki

18.08.2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na usługę sprzątania nieruchomości, utrzymania terenów zielonych i utrzymania zimowego, budynków i terenów stanowiących własność STBS sp  z o.o. w Nowym Sączu

Pobierz dokumenty - SIWZ + załączniki
Pobierz dokumenty - Załączniki do Umowy
Pobierz dokumenty - SIWZ - zmiana treści załącznika nr 1

27.05.2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zarządca Nieruchomościami Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Sączu ul. 29 Listopada 16A/23 w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity z 2015r poz. 349 rozdział 6 art.69 do 73, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych jak niżej :

 • Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Batorego 68:
  • Remont balkonu od ul. Batorego
  • Malowanie ścian korytarza piwnicznego
 • Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Lwowska 22: Remont elewacji budynku wg opracowania projektowego
 • Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Rokitniańczyków 20: Wymiana uszkodzonych czapek kominowych
 • Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Lwowska 31: Remont elewacji wraz z dociepleniem od strony podwórka wg opracowania projektowego
 • Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Lwowska 53:
  • Położenie okładziny na cokole budynku od strony ul. Lwowskiej i ul. Sikorskiego
  • Remont schodów kamiennych na klatce schodowej – parter
 • Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Naściszowska 7: Malowanie instalacji gazowej na klatce schodowej i na zewnątrz budynku
 • Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Piotra Skargi 2:
  • Badanie pięcioletnie instalacji elektrycznej w częściach wspólnych i w lokalach mieszkalnych
  • Wymiana przyłącza kanalizacji ogólnospławnej z budynku do ul. Sw. Ducha
 • Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Piotra Skargi 8:
  • Opracowanie projektu klamrowania ściany oficyny budynku oraz jego wykonanie
  • Remont balkonów od strony ul. Piotra Skargi
 • Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Romanowskiego 11:
  • Wykonanie remontu elewacji budynku
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych budynku wg opracowanego projektu budowlanego
 • Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Sikorskiego 8: Wykonanie remontu elewacji budynku wg projektu budowlanego i przedmiarowania robót
 • Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Sobieskiego 5: Docieplenie ściany północno zachodniej budynku
 • Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Sobieskiego 7:
  • Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na blacho dachówkę
  • Malowanie instalacji gazowej na klatce schodowej i na zewnątrz budynku
 • Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Wąsowiczów 7:
  • Konserwacja pokrycia dachowego wraz z regulacją spadków dachu i orynnowania
  • Remont nawierzchni podwórka [uzupełnienie ubytków nawierzchni betonowej
 • Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Żółkiewskiego 23:
  • Naprawa narożnika elewacji przy kl. A
  • Remont schodów betonowych wejścia do piwnic wraz z montażem pochwytów przy schodach
  • Izolacja przeciwwodna zsypów przy kl.A i kl.B
 • Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Żółkiewskiego 28 - 32:
  • Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach budynku
  • Wymiana zasilania wlz klatek schodowych
  • Remont pomieszczenia dla przystosowania na potrzeby Wspólnoty Mieszkaniowej
  • Wymiana drzwi wejściowych z klatek schodowych do piwnic szt.3
  • Wymiana okienek piwnicznych od strony ul. Żółkiewskiego szt.4
 • Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Żulińskiego 15: Wymiana samozamykaczy w drzwiach wejściowych do klatek schodowych
 • Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. 29 Listopada 18E i 18F: Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych na działce przy budynku 18E
 • Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Lwowska 15: Malowanie klatki schodowej wraz z uzupełnieniem tynków, naprawa stopni schodów kamiennych, uzupełnienie barierek

Do pobrania:

Materiały: ul. Lwowska 22 i Romanowskiego 11
Batorego 68
Lwowska 15
Rokitniańczyków 20
Romanowskiego 11
Sikorskiego 8
Żółkiewskiego 28

14.04.2015 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na usługę "Dostawa i montaż wodomierzy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. 29 Listopada 16, 16a, 18, 18a, 18b, 18c, Iszkowskiego 1, 3, 4, Malczewskiego 2, 4, Rokitniańczyków 16, 18 w Nowym Sączu".

Pobierz dokumenty - SIWZ
Pobierz dokmenty - Załącznik 8 i 9

Zapytania i odpowiedzi w zakresie wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu przetargowym:

Pobierz

28.10.2014 ZAPYTANIE O CENĘ

Zarządca Nieruchomościami Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Bloku przy ul. Żółkiewskiego 28, 30, 32 w Nowym Sączu Zaprasza do złożenia ofert na dostawę niżej wymienionych materiałów budowlanych:

Rodzaj materiału:

 • styropian samo gasnący, FS 20 o wsp. £ 0,038 W/oK , z frezem o gr. 10cm – 840 m2
 • paro izolacja, folia polietylenowa gr. 0,2 mm – 420 m2
Termin składano ofert do dnia 30.10.2014r Miejsce składania ofert siedziba Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Nowy Sącz ul. 29 Listopada 16A/23 /sekretariat / e-mail : stbs@hoga.pl Termin wykonania robót budowlanych do dnia 15 listopada 2014r. Z miejscem wykonania robót można zapoznać wizytując nieruchomość. Informacji udziela inspektor nadzoru Spółki. Do wykonania robót budowlanych należy stosować materiały budowlane posiadające aprobaty i certyfikaty .Na wykonane roboty wykonawca udzieli rękojmi Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium .

15.10.2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zarządca Nieruchomościami Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Sączu ul. 29 Listopada 16A/23 w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Lokali w Bloku przy ul. Żółkiewskiego 28, 30, 32 w Nowym Sączu Zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego

1. Zakres robót

 • zrolowanie ułożonej na stropie wełny mineralnej
 • ułożenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na zakładkę w dwóch warstwach całkowita grubość ocieplenia stropu wynosi 20 cm
 • opiankowanie miejsc w których mogłyby powstać mostki termiczne
 • położenie warstwy wełny mineralnej wcześniej zrolowanej na warstwie styropianu
2. Powierzchnia do ocieplenia: 420 m2.
3. Rodzaj materiału: styropian samo gasnący, F20, z frezem
4. Ułożenie podestu na styropianie dla zapewnienia dojścia do wyłazu dachowego

Termin składano ofert do dnia 30.10.2014r Miejsce składania ofert siedziba Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Nowy Sącz ul. 29 Listopada 16A/23 /sekretariat / Termin wykonania robót budowlanych do dnia 15 listopada 2014r. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium .

30.09.2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zarządca Nieruchomościami Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Sączu ul. 29 Listopada 16A/23 w imieniu Współwłaścicieli zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych:

Na nieruchomości przy ul. Grodzka 2

 • malowanie pokrycia dachowego
 • naprawa i częściowa wymiana obróbek blacharskich
 • naprawa i częściowa wymiana orynnowania
 • udrożnienie odpływów z rur spustowych włączonych do kanalizacji opadowej w przyległych do nieruchomości ulicach Grodzkiej i Kunegundy wraz z montażem czyszczaków
 • naprawa kominów i częściowa likwidacja
 • objętych przedmiarem robót który przesyłamy w załączeniu
Z zakresem robot wymienionymi w pkt. 1 zaproszenia do składania ofert należy zapoznać się przy udziale inspektora nadzoru budowlanego Zarządcy wizytując nieruchomość. Do wykonania robót budowlanych należy stosować materiały budowlane posiadające aprobaty i certyfikaty. Na wykonane roboty wykonawca udzieli rękojmi 36 miesięcy. Nadzór techniczny wykonywać będą inspektorzy zarządcy. Do składanych ofert należy załączyć kosztorysy szczegółowe opracowane na podstawie przedmiaru robót.

Termin składano ofert do dnia 15.10.2014r godz. 13:00. Miejsce składania ofert siedziba Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Nowy Sącz ul. 29 Listopada 16A/23 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2014r godz. 13:30. Termin wykonania robót budowlanych dla poszczególnych nieruchomości 15.11.2014r. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. Odbioru robót dokona komisja po zgłoszeniu przez wykonawcę o zakończeniu robót .

Pobierz dokumenty - zakres i przedmiar robót

12.05.2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zarządca Nieruchomościami Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Nowym Sączu w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych:

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Batorego 84

 • remont elewacji nieruchomości wg opracowanego projektu

Pobierz dokumenty - przedmiar robót wraz z dokumentacją

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Sikorskiego 8

 • wykonanie termomodernizacji budynku wg opracowania projektowego i przedmiarowania robót

Pobierz dokumenty

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Sikorskiego 17

 • wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem wg przedmiaru robót
 • kontrola stanu technicznego więźby dachowej i częściowa jej wymiana z ołaceniem
 • wymiana dwóch sztuk drzwi wejściowych do budynku
 • wykonanie klamrowania ściany szczytowej budynku od ul. Kołłątaja

Pobierz dokumenty

30.09.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

Pobierz dokumenty

19.09.2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zarząd Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. 29 Listopada 16A/23 w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Naściszowska 7 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wymiany pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blachę powlekaną na budynku przy ul. Naściszowska 7 na działce nr 31 w obr. 20.

Pobierz dokumenty

18.09.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Remont dachu – zabudowa gzymsu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 29 Listopada 16 w Nowym Sączu

Pobierz dokumenty

17.09.2013 UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Działając na podstawie art.93.ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - zwanej dalej ustawą ( Dz. U. Nr 19 poz.177 z dnia 9 lutego 2004 r. z późn. zmianami) – Zamawiający tj. : Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Nowym Sączu, 29 Listopada 16A/23, 33-300 Nowy Sącz, woj. Małopolskie, zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego nie dokonano wyboru wykonawcy. Złożona została jedna oferta, której cena przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pobierz dokumenty

28.08.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogrodzenie terenu budynków mieszkalnych przy ul. Kusocińskiego 7, 9, 11 w Nowym Sączu.

Pobierz dokumenty

27.08.2013 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Remont dachu – zabudowa gzymsu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 29 Listopada 16 w Nowym Sączu

Pobierz dokumenty

Archiwum ogłoszeń - 2012 rok


Kliknij aby rozwinąć

18.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa oraz umieszczenie na odpowiednich nośnikach materiałów reklamowych dotyczących oferty zawierania umów partycypacyjnych na realizowane przez Spółkę mieszkania przy ul.Kusocińskiego w Nowym Sączu.

Pobierz dokumenty

24.05.2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zarząd Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. 29 Listopada 16A/23 w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Sikorskiego 17 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wymiany pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blachę powlekaną na budynku przy ul. Sikorskiego 17 na działce nr 82 w obr. 20

Pobierz dokumenty

24.05.2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zarząd Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. 29 Listopada 16A/23 w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Naściszowska 7 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wymiany pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blachę powlekaną na budynku przy ul. Naściszowska 7 na działce nr 31 w obr. 20.

Pobierz dokumenty

23.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE (NA WYKONANIE OGRODZENIA)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych typu VEGA B 1730*2500 przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, ul. 29 Listopada 18E i 18F w Nowym Sączu wg opracowania projektowego

Pobierz dokumenty

23.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE (NA USŁUGĘ POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI)

Przedmiotem zamówienia jest usługa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, polegająca na pozyskanie klientów celem podpisania umów partycypacyjnych dotyczących 50 lokali mieszkalnych stanowiących własność STBS sp. z o.o., zlokalizowanych w nowo budowanych budynkach wielorodzinnych przy ul. Kusocińskiego w Nowym Sączu, oznaczonych jako P, R, S. Ilość zleconych do obsługi lokali może ulec zmianie przed podpisaniem umowy pośrednictwa lub w trakcie jej obowiązywania.

Pobierz dokumenty

06.12.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zarząd Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy znaków, tablic i słupów drogowych oraz usługi zamontowania znaków i wykonania oznakowania poziomego na terenie osiedla „Błonia” przy ul.29 Listopada w Nowym Sączu wpłynęły cztery oferty.

Za najkorzystniejsze oferty uznano:

 • w zakresie dostawy znaków, tablic i słupków oraz wykonania oznakowania poziomego - ofertę firmy „BUD-DROG” z Nowego Sącza
 • w zakresie wykonania oznakowania pionowego (zamontowania znaków) – ofertę firmy „Usługi Remontowo-Budowlane Kazimierz Stasianek” z Koniuszowej
Dziękujemy wszystkim oferentom za udział w postępowaniu.

29.11.2012 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego STBS Sp. z o. o. w Nowym Sączu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Zarząd Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Nowym Sączu informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym złożono 16 ofert, do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Kancelarię Badania Sprawozdań Finansowych Sp. z o. o. ul. Lubostroń 3/2 30-383 Kraków

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy ponownie.

27.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków drogowych wg wykazu oraz usługa zamontowania znaków i wykonania oznakowania poziomego na terenie osiedla „Błonia” przy ul.29 Listopada w Nowym Sączu.

Pobierz dokumenty

16.10.2012 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

Pobierz dokumenty

21.08.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r Nr 113 , poz.759 z póżn. zmianami) zwanej dalej „ustawą„ Zamawiający tj Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu, zwane dalej „Zamawiającym„ zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny nadany sprawie ZP/5/US/2012.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Sita Małopolska Sp. z o.o. Oddział Nowy Sącz, 30-731 Kraków ul. Kosiarzy 5A Oddział Nowy Sącz ul. Lwowska 135

Pobierz dokumenty

20.08.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r Nr 113 , poz.759 z póżn. zmianami) zwanej dalej „ustawą„ Zamawiający tj Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu, zwane dalej „Zamawiającym„ zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny nadany sprawie ZP/7/US/2012.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Konsorcjum firm: Sita Małopolska Sp. z o.o. Oddział Nowy Sącz, 30-731 Kraków ul. Kosiarzy 5A Oddział Nowy Sącz ul. Lwowska 135, NOVA Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 14, SURPAP s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 3

Pobierz dokumenty

09.08.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 08.06.2010r Dziennik Ustaw nr 113 poz. 759 z późn. zm. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej ustawą Zamawiający tj Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. 29 Listopada 16A/23 zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu przetargu publicznego nieograniczonego na usługę pod nazwą udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych literowo PRS”, wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Kusocińskiego w Nowym Sączu osiedle Błonia"

Pobierz dokumenty

26.07.2012 ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na wywóz nieczystości komunalno – bytowych, segregowanych i wielkogabarytowych z budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Nowym Sączu, z nieruchomości w Nowym Sączu przy ulicach: Iszkowskiego 1, 3, 4, Malczewskiego 2, 4, Rokitniańczyków 16, 18, 29 Listopada 16, 18, 18B, 18GH

Pobierz dokumenty

26.07.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY

na usługę sprzątania nieruchomości, utrzymania terenów zielonych w zasobach własnych Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. usytuowanych w Nowym Sączu przy ulicach: Iszkowskiego 1, 3, 4, Malczewskiego 2, 4, Rokitniańczyków 16, 18, 29 Listopada 16, 16A, 18, 18A, 18B, 18C, 18G, 18H, 18I

Pobierz dokumenty

26.07.2012 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami), zwaną dalej „ustawą”, Zamawiający tj. Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Nowym Sączu zwany dalej „Zamawiającym”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Pobierz dokumenty

20.07.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wspólnota Mieszkaniowa Sobieskiego 7 w Nowym Sączu ogłasza pisemny przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) na wykonanie zadania: „Renowacja elewacji kamienicy staromiejskiej budynku przy ul. Sobieskiego 7 w Nowym Sączu”.

Pobierz dokumenty

20.07.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wspólnota Mieszkaniowa Sobieskiego 5 w Nowym Sączu ogłasza pisemny przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) na wykonanie zadania: „Renowacja elewacji kamienicy staromiejskiej budynku przy ul. Sobieskiego 5 w Nowym Sączu”.

Pobierz dokumenty

20.07.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wspólnota Mieszkaniowa Wąsowiczów 7 w Nowym Sączu ogłasza pisemny przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) na wykonanie zadania: „Renowacja elewacji kamienicy staromiejskiej budynku przy ul. Wąsowiczów 7 w Nowym Sączu”.

Pobierz dokumenty

16.07.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie usługi pod nazwą: „Wywóz nieczystości komunalno-bytowych, segregowanych i wielkogabarytowych z budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu, z nieruchomości w Nowym Sączu przy ulicach: Iszkowskiego 1, 3, 4 Malczewskiego 2, 4 Rokitniańczyków 16, 18 29 Listopada 16, 18, 18B, 18G,H, 18I”

Pobierz dokumenty

09.07.2012 ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

w związku z wzniesionymi zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ), ogłoszonego przetargu o zamówieniu publicznym – usługi ogłoszonym pod nr. 232798-2012 w dn. 03.07.2012r w Biuletynie Zamówień Publicznych, na usługę sprzątania nieruchomości utrzymania terenów zielonych w zasobach własnych Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Nowym Sączu usytuowanych w Nowym Sączu przy ul. Iszkowskiego 1,3,4, Malczewskiego 2,4, Rokitniańczyków 16, 18, oraz 29 Listopada 16,16A,18,18A, 18B,18C,18G,18H,18I”

Pobierz dokumenty

06.07.2012 ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

w związku z wzniesionymi zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ), ogłoszonego przetargu o zamówieniu publicznym – usługi ogłoszonym pod nr. 2012/S108-179889 w dn. 08.06.2012r w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu inwestycyjnego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych literowo PRS”, wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Kusocińskiego w Nowym Sączu osiedle Błonia

Pobierz dokumenty

03.07.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na usługę sprzątania nieruchomości, utrzymania terenów zielonych w zasobach własnych Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. usytuowanych w Nowym Sączu przy ulicach: Iszkowskiego 1, 3, 4, Malczewskiego 2, 4, Rokitniańczyków 16, 18, 29 Listopada 16, 16A, 18, 18A, 18B, 18C, 18G, 18H, 18I

Pobierz dokumenty

05.07.2012 UWAGA: Zmiana Załącznika nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Pobierz załącznik

28.06.2012 PRZETARG

Wspólnota Mieszkaniowa Sikorskiego 8 w Nowym Sączu ogłasza pisemny przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) na wykonanie zadania: „Remont elewacji budynku przy ul. Sikorskiego 8 w Nowym Sączu”.

Pobierz dokumenty

28.06.2012 PRZETARG

Wspólnota Mieszkaniowa Sobieskiego 7 w Nowym Sączu ogłasza pisemny przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) na wykonanie zadania: „Renowacja elewacji kamienicy staromiejskiej budynku przy ul. Sobieskiego 7 w Nowym Sączu”.

Pobierz dokumenty

13.06.2012 PRZETARG

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wspólnota Mieszkaniowa Wąsowiczów 7 w Nowym Sączu ogłasza pisemny przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) na wykonanie zadania: „Renowacja elewacji kamienicy staromiejskiej budynku przy ul. Wąsowiczów 7 w Nowym Sączu”.

Pobierz dokumenty

13.06.2012 PRZETARG

Wspólnota Mieszkaniowa Sobieskiego 5 w Nowym Sączu ogłasza pisemny przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) na wykonanie zadania: „Renowacja elewacji kamienicy staromiejskiej budynku przy ul. Sobieskiego 5 w Nowym Sączu”.

Pobierz dokumenty

06.06.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych literowo 'PRS' wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Kusocińskiego w Nowym Sączu Oś. Błonia".

Pobierz: SIWZ + załączniki

05.06.2012 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu inwestycyjnego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych literowo P R S wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Kusocińskiego w Nowym Sączu Osiedle Błonia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Pobierz zawiadomienie

23.05.2012 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zarząd Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu na terenie Nowego Sącza tablic reklamowych, celem umieszczenia na nich wielkoformatowych billboardów reklamowych o wymiarach 504x238 cm. Oferta winna zawierać lokalizację tablic oraz proponowany czynsz najmu.
Oferty należy kierować na adres mailowy stbs@hoga.pl lub listownie na adres Spółki w terminie do dnia 29 maja br.

23.05.2012 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zarząd Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących druku następujących materiałów reklamowych:
 • wielkoformatowe billboardy reklamowe o wymiarach 504x238 cm, w ilości 3 szt
 • plakaty jednostronne, pełny kolor, w formacie B3, papier kredowy min 250 g, w ilości 200 sztuk
Spółka dysponuje projektem graficznym plakatów.
Oferty należy kierować na adres mailowy stbs@hoga.pl lub listownie na adres Spółki w terminie do dnia 24 maja br.

30.03.2012 PRZETARG NIEOGRANICZONY

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych literowo 'PRS' wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Kusocińskiego w Nowym Sączu Oś. Błonia".

Pobierz: SIWZ + załączniki

UWAGA! Przedłużony termin składania ofert - do 29.05.2012 godz: 12:00